ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż środka trwałego: samochód ciężarowy STAR 28.

Termin składania ofert do dnia 05.05.2020 r. godz. 10:00 w siedzibie RDW w Szamotułach.

27 kwietnia 2020

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?