ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego i użytkowego o łącznej masie 37,56 m3.

11 sierpnia 2022

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?