ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Sprzedaż drewna z przydrożnej wycinki : drewno małowymiarowe – opałowe (dąb, klon, lipa, grusza, jesion) w ilości 15,67 m3, drewno średniowymiarowe – opałowe (lipa, robinia biała, klon polny)  w ilości 3,16 m3.

4 marca 2024

12 marca 2024

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?