ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
mapa utrudnień

Sprawdź mapę utrudnień na drogach wojewódzkich w Wielkopolsce.

Lista utrudnień

TytułRodzajInwestorOpisOd dniaDo dniaPodgląd
DW 196 - Czerwonak - GdyńskaMiejscowe przewężenie jezdniGmina CzerwonakBudowa zatoki autobusowej przy ul. Gdyńskiej w Czerwonaku27-11-202031-12-2020 Mapa
Droga 442 km od 36+550 do km 36+700Miejscowe przewężenie jezdniWZDW w PoznaniuPrzebudowa peronu zatoki autobusowej.26-11-202004-12-2020 Mapa
Droga 305 w km 10+219 - 12+700Roboty drogoweWZDWBudowa ciągu rowerowego na odc. Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna , etap I25-11-202019-12-2020 Mapa
Droga 444 km od 42+800 do km 42+850 Miejscowe przewężenie jezdniWZDW w PoznaniuRemont cząstkowy nawierzchni bitumicznej25-11-202004-12-2020 Mapa
Droga 447 km od 4+000 do km 4+410Miejscowe przewężenie jezdniWZDW w PoznaniuRemont cząstkowych nawierzchni bitumicznej25-11-202004-12-2020 Mapa
Droga 444 km od 27+200 do km 27+800Miejscowe przewężenie jezdniWZDW w PoznaniuRemont cząstkowy nawierzchni bitumicznej25-11-202004-12-2020 Mapa
Droga 443 km od 10+600 do km 12+360Miejscowe przewężenie jezdniWZDW w PoznaniuRemont cząstkowy nawierzchni bitumicznej.25-11-202004-12-2020 Mapa
Droga 442 km od 36+650 do km 60+400Miejscowe przewężenie jezdniWZDW w PoznaniuRemont cząstkowy nawierzchni bitumicznej.25-11-202004-12-2020 Mapa
Droga nr 302 odc. Sękowo - Nowy TomyślRuch wahadłowyWZDW PoznańRemont nawierzchni drogi23-11-202020-12-2020 Mapa
Droga 174 m . JędrzejewoRoboty drogoweWZDW Poznań, RDW CzarnkówWymiana nawierzchni chodnika w ramach bieżącej konserwacji DW 174 m. Jędrzejewo od km 43+104 do km 43+462,50 20-11-202004-12-2020 Mapa
DW196-Czerwonak-Gdyńska Roboty drogoweGmina Czerownak Przebudowa włączenia ul. Szkolnej w ul. Gdyńską w Czerwonaku 17-11-202031-12-2020 Mapa
DW196-Czerwonak-Gdyńska Roboty drogoweGmina Czerownak Przebudowa włączenia ul. Szkolnej w ul. Gdyńską w Czerwonaku 17-11-202031-12-2020 Mapa
Droga 266 m. Wola PodłężnaRuch wahadłowyWZDWRemont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Konin w m. Wola Podłężna na odcinku od km 94+236 do km 94+56312-11-202011-12-2020 Mapa
Droga 174Ruch wahadłowyPKP PLK S.APrace związane z przebudową wiaduktu kolejowego na DW 174 wraz ze zjazdami na drogi technologiczne w km 11+850 - 12+50505-11-202005-12-2020 Mapa
Droga 432 odc. Ruszkowo - GrzymysławiceOdcinek wyłączony z ruchuWZDW w PoznaniuRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od m. Ruszkowo do m. Grzymysławice02-11-202031-12-2020 Mapa
Droga 432 odc. Ruszkowo - GrzymysławiceOdcinek wyłączony z ruchuWZDW w PoznaniuRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od m. Ruszkowo do m. Grzymysławice02-11-202031-12-2020 Mapa
Droga 180, odc. od DW 177 do m. SiedliskoRoboty drogoweRDW Czarnków, WZDW PoznańWymiana nawierzchni betonowej na DW 180 w ramach bieżącej konserwacji02-11-202004-12-2020 Mapa
Droga 181, m. Drawski MłynRoboty drogoweWZDW Poznań, RDW CzarnkówZabezpieczenie i uszczelnienie nasypu drogowego drogi wojewódzkiej nr 181 w m. Drawski Młyn27-10-202003-12-2020 Mapa
Droga 190 i 193 w m. MargoninRoboty drogoweWZDW w PoznaniuPrzebudowa skrzyżowania, zalecany objazd ruch wahadłowy, czasowy zakaz wjazdu, przewężenie jezdni.18-08-202018-12-2020 Mapa
Droga 260 - Gniezno - Warszawska - wiaduktOdcinek wyłączony z ruchuWZDW PoznańZamknięcie wiaduktu w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 260 wraz z wiaduktem nad liniami kolejowymi nr 353 i 281.10-08-202030-10-2021 Mapa
Droga wojewódzka nr 470 od km 0+000 do km 4+470Odcinek wyłączony z ruchuGDDKiA O. Poznańzamknięcie odcinka dw nr 470, w związku z remontem wiaduktu WD161 nad autostradą A-2 w m. Koble Daniszew22-07-202016-12-2020 Mapa
Droga 178 m. TrzciankaMiejscowe przewężenie jezdniRDW CzarnkówAwaryjne zwężenie jezdni w km 30+700 w związku z uszkodzeniem nasypu17-12-201931-12-2020 Mapa
DW 260 - ul. WarszawskaInneWZDW PoznańOgraniczenie tonażowe do 3,5 t pojazdów na wiadukcie ks. J. Popiełuszki w Gnieźnie (termin obowiązywania - do odwołania) Nie dotyczy pojazdów MPK Gniezno18-11-201931-12-2020 Mapa
Droga 263 Słupca - Dąbie m .Ślesin Miejscowe przewężenie jezdniWZDW Poznań Zamknięcie dla ruchu pieszego prawego chodnika i zwężenie prawego pasa ruchu na moście m. Ślesin na ul. Napoleona (most) 19-08-201931-12-2021 Mapa
Droga 308 m. KościanOdcinek wyłączony z ruchuPKP PLK S. A.Budowa wiaduktu kolejowego na linii kolejowej E59 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w m. Kościan13-05-201920-12-2020 Mapa
Droga 447 km od 15+500 do km 18+555Ruch wahadłowyWZDW PoznańRemont nawierzchni DW 447.06-05-2019 Mapa
Droga 123, odc. Kuźnica Żelichowska -DK 22Odcinek wyłączony z ruchuWZDW Poznań, RDW CzarnkówRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 na odcinku: Część 2: od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki). Objazd podczas trwających prac jest poprowadzony od m. Kuźnica Żelichowska drogą powiatową nr 1322P do m. Wieleń następnie DW 177 przez m. Dzierżązno Wielkie do m. Człopa i drogą krajową nr 22 do m. Przesieki. Cała organizacja jest zsynchronizowana z pracami wykonywanymi na odcinku DW 123 od m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego w m. Kuźnica Żelichowska.04-03-201931-12-2020 Mapa
Droga 123, odc. Huta Szklana -Kuźnica ŻelichowskaOdcinek wyłączony z ruchuWZDW Poznań, RDW CzarnkówRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku: Część 1: od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska. Objazd podczas trwających prac jest poprowadzony od skrzyżowania w m. Huta Szklana przez DW 174 do m. Wieleń, następnie DW 177 do m. Dzierżązno Wielkie i drogą powiatową nr 1321P ruch jest kierowany przez m. Gieczynek, Żelichowo do m. Kuźnica Żelichowska. W Kuźnicy Żelichowskiej ruch będzie się odbywał wahadłowo w miarę postępu robót. Cała organizacja jest zsynchronizowana z pracami wykonywanymi na odcinku DW 123 od m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z DK 22 w m. Przesieki.04-03-201931-12-2020 Mapa
Droga 182 m. Wronki od km 38+090 do km 38+850 Miejscowe przewężenie jezdniRDW w Szamotułach Zakaz wjazdu dla pojazdów powyżej 3,5 t, zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 2,4 m i ograniczenie prędkości do 30 km/h 20-11-201831-12-2021 Mapa

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?