ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza przetarg na sprzedaż drzew "metodą na pniu" rosnących w pasie drogowym w ciągu dróg wojewódzkich nr 309,432,434 na terenie działania RDW w Kościanie.

28 grudnia 2023

15 stycznia 2024

18 stycznia 2024

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?