ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 306, 309, 431, 432, 434, 436, 437 na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie.

15 stycznia 2020

23 stycznia 2020

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?