ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drzew "na pniu", rosnących w pasie drogowym w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp. w liczbie 371 szt.

21 października 2020

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?