ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż surowca drzewnego – drewna opałowego w ilości 19,50 m3.

11 marca 2022

24 marca 2022

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?