ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza przetarg na sprzedaż surowca drzewnego opałowego w ilości wiąz 17,32 m3, akacja 7,15 m3.

1 grudnia 2023

12 grudnia 2023

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?