ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż surowca drzewnego w ilości 2,15 m3 składowanego na placu Obwodu Drogowego w Gizałkach przy ul. Wrzesińskiej 17.

30 stycznia 2020

14 lutego 2020

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?