ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza przetarg na sprzedaż surowca drzewnego opałowego sosna 5,73 m3, klon jawor oraz akacja 11,84 m3.

5 kwietnia 2024

19 kwietnia 2024

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?