ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż Sprzedaży 960 szt. drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 260 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.

13 stycznia 2022

28 stycznia 2022

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?