ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole DW 263, 266, 270, 470, 471, 473,478.

18 sierpnia 2022

6 września 2022

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?