ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż Sprzedaży 193 szt. drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 190, 194, 194A, 196, 197, 241, 260 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.

23 stycznia 2020

6 lutego 2020

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?