ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż Sprzedaży 85 szt. drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 190 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

15 lutego 2022

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?