ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż surowca drzewnego opałowego: topola 29,60 m3, jesion 44,07 m3, lipa 13,94 m3.

29 marca 2022

21 kwietnia 2022

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?