ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego w ilości 7,08 m³ – drugi przetarg.

26 marca 2021

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?