ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza postępowanie dot. sprzedaży drzew "na pniu" rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 431 na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie.

26 października 2020

19 listopada 2020

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?