ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wzdw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część załączonych plików nie jest dostępnych cyfrowo
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Do pobrania:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Grzebyszak, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku  zlokalizowane jest od strony ul. Wilczak. Drzwi dwuskrzydłowe dostosowane są do osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się na tym samym poziomie,
co teren wokół budynku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zarządu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00.

Dostępność parkingu

Przy budynku od ul. Wilczak wyznaczono jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych jest dostępne na terenie parkingu Zarządu. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka osoby niepełnosprawnej z miejsca parkingowego. W przypadku problemu z wjazdem wózkiem inwalidzkim należy zadzwonić domofonem w celu otwarcia automatycznej bramy wjazdowej.

Dostępność budynku

Na wysokim parterze budynku, znajduje się Kancelaria. Dostępność na tą kondygnację zapewnia winda osobowa zlokalizowana w holu głównym. Przyciski na tablicy przyzywowej windy posiadają oznaczenia dogodne dla osób niewidomych. Winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest oznakowana. W holu głównym znajdują się schody prowadzące na I i II kondygnację, oznakowane w sposób ułatwiający poruszanie się osobom ze schorzeniami narządu wzroku
oraz osobom starszym.

Dostępność na wyższe kondygnacje zapewnia winda osobowa, zlokalizowana w holu głównym. Przyciski na tablicy przyzywowej windy posiadają oznaczenia dogodne dla osób niewidomych. Winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest oznakowana. W holu głównym znajdują się schody prowadzące na I i II kondygnację, oznakowane w sposób ułatwiający poruszanie się osobom ze schorzeniami narządu wzroku oraz osobom starszym.     

Na kondygnacji II znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób
z niepełnosprawnością.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Zarządu istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika Kancelarii zlokalizowanego na parterze.

Oddział w Poznaniu

ul. Hawelańska 10, 61-625 Poznań
Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Hawelańska. Drzwi dwuskrzydłowe dostosowane są do osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się na tym samym poziomie,
co teren wokół budynku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zarządu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00.

Dostępność parkingu

Przy budynku od ul. Hawelańska na terenie parkingu Zarządu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka osoby niepełnosprawnej z miejsca parkingowego. W przypadku problemu z wjazdem wózkiem inwalidzkim należy zadzwonić domofonem w celu otwarcia automatycznej bramy wjazdowej.

Dostępność budynku

Dostępność na wyższe kondygnacje zapewniona została przez windę osobową z informacją głosową przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością.

Przyciski na tablicy przyzywowej wind posiadają oznaczenia dogodne dla osób niewidomych.

W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób
z niepełnosprawnością na parterze i I kondygnacji.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Zarządu istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika Kancelarii zlokalizowanego na parterze budynku Zarządu przy ul. Wilczak 51 lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 61 826 53 92.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie

ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków
Dostępność wejścia

Wejście nie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zarządu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00
do 15.00.

Dostępność budynku

Budynek zarządu nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Zarządu istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika sekretariatu zlokalizowanego na I kondygnacji budynku Zarządu lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 61 225 84 10.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

ul. Reymonta 32, 62-200 Gniezno
Dostępność wejścia

Wejście nie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zarządu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00
do 15.00.

Dostępność budynku

Budynek zarządu nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Zarządu istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika sekretariatu zlokalizowanego na I kondygnacji budynku Zarządu lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 61 2258 420.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole

ul. Toruńska 200, 62-600 Koło
Dostępność wejścia

Wejście nie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zarządu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00
do 15.00.

Dostępność budynku

Budynek zarządu nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Zarządu istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika sekretariatu zlokalizowanego na I kondygnacji budynku Zarządu lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 61 2258 430.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie

ul. Przemysłowa 122, 62-510 Konin
Dostępność wejścia

Wejście jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zarządu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00
do 15.00.

Dostępność parkingu

Przy budynku od ul. Przemysłowej na terenie parkingu Zarządu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka osoby niepełnosprawnej z miejsca parkingowego.

Dostępność budynku

Budynek zarządu jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób
z niepełnosprawnością na parterze

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Zarządu istnieje możliwość wyjścia pracownika lub uzyskania pomocy. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika sekretariatu zlokalizowanego na parterze budynku Zarządu lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 61 2258 440.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie

ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan
Dostępność wejścia

Jedynie samo wejście do budynku jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zarządu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00
do 15.00.

Dostępność parkingu

Przy budynku od ul. Gostyńskiej wyznaczono dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka osoby niepełnosprawnej z miejsca parkingowego.

Dostępność budynku

Budynek zarządu nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Zarządu istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika sekretariatu zlokalizowanego na I kondygnacji budynku Zarządu lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 61 2258 450.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu

ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl
Dostępność wejścia

Wejście nie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zarządu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00
do 15.00.

Dostępność budynku

Budynek zarządu nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Zarządu istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika sekretariatu zlokalizowanego na I kondygnacji budynku Zarządu lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 61 2258 460.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Dostępność wejścia

Wejście do budynku jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zarządu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00
do 15.00.

Dostępność parkingu

Przy budynku od ul. Staroprzygodzkiej wyznaczono jedno miejsce parkingowe
dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka osoby niepełnosprawnej z miejsca parkingowego.

Dostępność budynku

Budynek zarządu częściowo jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Sprawy można załatwić w dwóch biurach na parterze.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Zarządu istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika sekretariatu zlokalizowanego na I kondygnacji budynku Zarządu lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 61 2258 470.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły
Dostępność wejścia

Wejście nie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zarządu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00
do 15.00.

Dostępność budynku

Budynek zarządu nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Zarządu istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika sekretariatu zlokalizowanego na I kondygnacji budynku Zarządu lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 61 2258 480.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie

ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów
Dostępność wejścia

Wejście nie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zarządu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00
do 15.00.

Dostępność budynku

Budynek zarządu nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Zarządu istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika sekretariatu zlokalizowanego na I kondygnacji budynku Zarządu lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 61 2258 490.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?