ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Prowadzący postępowanie Typ zamówienia
2020-12-30 2021-01-19 09:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 w m. Damasławek, ul. Wągrowiecka (odcinek od ul. Boisko do terenu kolejowego) w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją – etap I RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-12-23 2021-01-18 09:00:00 Dostawa masy na zimno w ilości 50 MG wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Gnieźnie, Wągrowcu i Murowanej Goślinie RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-12-23 2021-01-15 10:45:00 Wykonanie usługi związanej z usunięciem przerastającej zieleni z nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, peronów zatok autobusowych, wysepek, ścieków oraz krawężników na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-12-23 2021-01-15 10:00:00 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Turek-Kalisz na odcinku od m. Feliksów do m. Prażuchy Nowe RDW Koło Do progów unijnych
2020-12-17 2021-01-14 11:45:00 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Grab- etap II RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-12-18 2021-01-14 10:00:00 Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w 2021 r. RDW Koło Do progów unijnych
2020-12-23 2021-01-13 10:45:00 Mechaniczne zamiatanie ulic w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-12-31 2021-01-13 10:30:00 OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŚCIANIE WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPROWADZANYCH WÓD OPADOWYCH RDW Kościan Do progów unijnych
2020-12-23 2021-01-13 09:00:00 Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działnia RDW Gniezno RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-12-28 2021-01-12 11:45:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku m. Połajewko – m. Połajewo od km 62+810 do km 64+780 (strona prawa) ETAP I - od km 62+810 do km 63+813 RDW Czarnków Do progów unijnych
2020-12-18 2021-01-12 10:00:00 Utrzymanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, peronów zatok autobusowych, ścieków oraz wysp rozdziału wg wskazanej lokalizacji poprzez usuwanie przerastającej zieleni na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole. RDW Koło Do progów unijnych
2020-12-22 2021-01-12 09:45:00 Dostawa masy na zimno do siedziby RDW w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-12-21 2021-01-12 09:00:00 Wykonanie usługi związanej z usunięciem przerastającej zieleni z nawierzchni wysepek, chodników oraz peronów zatok autobusowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-12-22 2021-01-11 10:30:00 Frezowanie nawierzchni na zimno w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie RDW Kościan Do progów unijnych
2020-12-18 2021-01-11 10:00:19 „Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem śmieci z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole „ RDW Koło Do progów unijnych
2020-12-22 2021-01-11 09:45:00 Czyszczenie separatorów, piaskowników oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp. RDW Ostrów Wlkp. Do progów unijnych
2020-12-21 2021-01-11 09:00:00 Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz studzienek sciekowych wraz z przykanalikami na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-12-22 2021-01-08 11:45:00 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 133 Chełst – Chrzypsko Wielkie odcinek Chełst – Kamiennik od km 0+000 do km 1+910 odcinek I , od km 2+650 do km 2+930 odcinek II , od km 3+195 do km 3+320 odcinek III RDW Czarnków Do progów unijnych
2020-12-15 2021-01-04 09:00:00 Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu dogi wojewódzkiej nr 241 w m. Marlewo – II etap RDW Gniezno Do progów unijnych
2020-12-21 2020-12-31 10:30:00 Wykonanie usługi związanej z jednokrotnym usunięciem przerastającej zieleni z nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, peronów zatok autobusowych, wysepek, ścieków oraz krawężników na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie RDW Kościan Do progów unijnych

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?