Zamówienia publiczne poniżej progów

Data ogłoszeniaTermin składania ofertNazwa zamówieniaProwadzący postępowanieInformacja o progach
2019-10-252019-11-05 10:00Dostawa masy mineralno-asfaltowej „na zimno” do siedziby WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, ul. Toruńska 200RDW KołoZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-10-222019-11-04 12:00Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej do obiektów: budynków, drogowych sygnalizacji świetlnych, przepompowni wód deszczowych i promów na terenie administrowania WZDWWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-10-242019-11-04 10:00Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole.RDW KołoZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-10-072019-10-22 12:00Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 182 m. Lubasz ul. Szamotulska od km 60+325 do km 60+955WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-10-042019-10-21 09:00Remont cząstkowy drogi wojewódzkiej Poznań – Węzeł S5 Gniezno Południe na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie RDW GnieznoZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-10-082019-10-17 12:00Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z podziałem na 8 częściWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-09-272019-10-14 12:00Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 436 na odcinku Śrem – Chrząstowo od km 0+010,00 do km 1+000,00WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-10-012019-10-10 12:00Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 na odcinku Krotoszyn – Sulmierzyce, polegająca na budowie ścieżki rowerowej WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-09-302019-10-09 09:45Pielęgnacja drzew przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp.RDW Ostrów Wlkp.Zamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-09-252019-10-04 09:00Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w CzarnkowieRDW CzarnkówZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-08-222019-09-10 12:00Remont drogi wojewódzkiej nr 310 na odcinku od km 2+944 do km 4+330 w m. PiechaninWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-05-212019-05-08 10:00Koszenie traw z podziałem na pobocza i rowy przy drogach Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie RDW CzarnkówWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-05-162019-04-26 00:00Koszenie traw z podziałem na rowy i pobocza przy drogach Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na trenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie DW 432RDW KościanZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-05-172019-04-26 00:00Koszenie traw z podziałem na pobocza i rowy przy drogach Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na ternie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie DW 309, 323RDW KościanZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-05-142019-04-10 09:00Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 434, 309 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w KościanieRDW KościanZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-02-152019-02-25 10:00Wykonania usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w SzamotułachRDW SzamotułyZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-02-122019-02-20 10:00Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w SzamotułachRDW SzamotułyZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-12-142018-12-24 10:00Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych RDW Czarnków w 2019 rokuRDW CzarnkówZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-12-032018-11-29 00:00Zimowe utrzymanie dróg w okresie sezonu zimowego 2018/2019 na terenie RDW Złotów Obszar nr 1 DW 189, Obszar nr 1 DW 188 cz. 1 WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-12-182018-11-27 09:00Zimowe utrzymanie dróg w okresie sezonu zimowego 2018/2019 na terenie RDW Ostrów Wlkp. DW 482.WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły