ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego w ilości 15,82 m³ - RDW Kościan – czwarty przetarg.

26 kwietnia 2021

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?