ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż surowca drzewnego w ilości 9,07 m3 składowanego na placu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie przy ul. Przemysłowej 122.

15 stycznia 2020

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?