ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole DW 266, 263,270, 470, 471.

12 maja 2020

12 maja 2020

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?