ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
most nad Wartą

Już tylko niespełna miesiąc i dwa metry dzielą nas od najważniejszego momentu realizacji inwestycji.

droga po remoncie

We wrześniu odebraliśmy wyremontowany odcinek ul. Chrobrego (drogi wojewódzkiej nr 184) w Szamotułach. Efekty robót oraz porównanie do stanu wcześniejszego i w trakcie prac prezentuje film z lotu ptaka.

Wiadukt w Gnieźnie

We wtorek 26 października wiadukt im. ks. Jerzego Popiełuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w Gnieźnie został otwarty dla ruchu.

Ryszard Jagła

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ryszarda Jagły, wieloletniego pracownika Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Jego odejście oznacza niemożliwą do wypełniania pustkę w naszym gronie.

DW160 Sowia Góra - Międzychód przed rozbudową

Otworzyliśmy oferty złożone w przetargu na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku od Sowiej Góry do Międzychodu. Zadanie jest podzielone na dwa etapy, które będą realizowane jednocześnie.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?