ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż surowca drzewnego w ilości 7,10 m3 składowanego na placu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie przy ul. Przemysłowej 122

28 września 2022

12 października 2022

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?