ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Postępowania poniżej progów unijnych ogłaszane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, będą zamieszczane na specjalnej Platformie Zakupowej, a nie jak do tej pory na stronie internetowej WZDW. Natomiast postępowania ogłaszane przez Rejony Dróg Wojewódzkich nadal będą publikowanie za pośrednictwem strony w dziale Zamówienia publiczne.

Platforma zakupowa zawiera postępowania:

  • powyżej progów unijnych,
  • postępowania poniżej progów unijnych dla których miejscem składania ofert jest WZDW w Poznaniu ul. Wilczak 51

Zamówienie publiczne to postępowania poniżej progów dla których miejscem składania ofert są siedziby poszczególnych RDW, przedmiotem zamówienia są m.in.:

  • dostawy masy, emulsji,
  • oczyszczanie pasa drogowego/nawierzchni drogi,
  • mechaniczne zamiatanie ulic.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?