ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż środka trwałego: przyczepy ciężarowej AUTOSAN typ D-35 M, rok produkcji 1970, nr rejestracyjny KZP 8746.

6 października 2022

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?