ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego w ilości 22,96 m³.

21 stycznia 2021

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?