ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie drogowym DW nr 262, 263, 264, 442, 443, 466 i 467 na obszarze działania RDW w Koninie - część I.

18 października 2021

  1. Ogłoszenie (skan PDF)
  2. Specyfikacja istotnych warunków sprzedaży (dokument PDF)
  3. Druk oferty (dokument PDF)
  4. Wykaz drzew do wycinki (dokument PDF)

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?