ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna z przydrożnej wycinki.

9 kwietnia 2021

13 kwietnia 2021

Zmiana treści ogłoszenia oraz druku oferty.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?