ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza przetarg na sprzedaż drzew "metodą na pniu" rosnących w pasie drogowym w ciągu dróg wojewódzkich nr 308, 309, 310, 431, 432, 434 na obszarze działania RDW w Kościanie.

23 października 2023

10 listopada 2023

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?