ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego w ilości 2,93 m³ - RDW Kościan – trzeci przetarg.

13 kwietnia 2021

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?