ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza przetarg na sprzedaż surowca drzewnego opałowego w ilości jesion 15,05 m3, topola 1,05 m3, akacja 0,70 m3.

5 października 2023

20 października 2023

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?