ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Poniżej zamieszczamy wykaz dróg wojewódzkich przebiegających na terenie województwa wielkopolskiego, zawierający numerację, opis przebiegu oraz klasy techniczne dróg podlegających administracji WZDW.

Długość dróg wojewódzkich województwa wielkopolskiego wynosi 2 727,014 km, w tym:

  • w granicach miast: 340,344 km
  • poza granicami miast: 2 386,670 km

Dane podano wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. – nie uwzględniają one odcinków dróg wojewódzkich, przebiegających w graniach miast na prawach powiatu tj. Poznania, Leszna, Konina, Kalisza, dla których zgodnie z art. 19 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), zarządcą wszystkich dróg w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?