ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew "na pniu" w ilości 230 szt., rosnących w pasie drogowym w ciągu dróg wojewódzkich.

20 czerwca 2022

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?