ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 262, 263, 264, 442, 443, 466 i 467.

9 listopada 2020

20 listopada 2020

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?