ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 221 szt. drzew "na pniu" rosnących w pasie drogowym w ciągu dróg wojewódzkich.

8 września 2022

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?