ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

W Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ( ESP) Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na ePUAP:

/wzdw/SkrytkaESP

W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.

Pismo ogólne można wysłać wchodząc na stronę główną ePUAP i wybierając:  Alfabetyczna lista spraw następnie Pismo ogólne do podmiotu publicznego

lub

bezpośrednio klikając na link poniżej, przekierowujący do właściwego formularza.
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot do którego ma zostać wysłane pismo wpisując w pole Ustaw/zmień adresata minimum 4 znaki nazwy podmiotu, poniżej pokaże się lista z wszystkimi podmiotami zgodnymi z tym co zostało wpisane we wspomnianym polu. Po wpisaniu  wzdw zostanie wyświetlony Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS,  TXT,  BMP, JPG, PDF.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do formularza nie może przekroczyć 500 MB.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?