ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 180 na obszarze działania RDW w Czarnkowie.

12 kwietnia 2022

5 maja 2022

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?