ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole ogłasza przetarg na sprzedaż drzew "metodą na pniu" rosnących w pasie drogowym w ciągu dróg wojewódzkich nr 263, 270, 470, 471, 473 na obszarze działania RDW w Kole.

2 listopada 2023

21 listopada 2023

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?