ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza przetarg na sprzedaż drzew "metodą na pniu" rosnących w pasie drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 na terenie działania RDW w Kościanie.

29 grudnia 2023

12 stycznia 2023

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?