Ulica Rolna na odcinku Śrem-Pysząca (DW 436) już po remoncie

W grudniu zakończono remont ulicy Rolnej na odcinku Śrem-Pysząca, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 436. Nową warstwę nawierzchni ułożono na blisko jednym kilometrze, odnowiono oznakowanie poziome. W ramach prac wymieniono również nawierzchnię zatok autobusowych i peronów. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 870 tysięcy złotych brutto.

Nowy chodnik w Pisarzowicach na odcinku drogi wojewódzkiej 449 – etap I

Zakończył się pierwszy etap budowy chodnika w ciągi drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku Syców-Błaszki w Pisarzowicach. Kostkę brukową ułożono na długości ponad 300 metrów, wykonano także zjazdy, oznakowania pionowe i poziome. Wartość wszystkich prac to blisko 470 tysięcy złotych.

Bieżąca konserwacja na DW nr 133

Zakończono prace na drodze wojewódzkiej nr 133. W ramach bieżącej konserwacji, która objęła ponad 5,5 kilometrowy odcinek Borzysko-Młyn w Gminie Drawsko, przechodząc na teren Powiatu Szamotulskiego, została wykonana nawierzchnia z kruszywa naturalnego, ułożono geowłókninę wzmacniającą w miejscach o niekorzystnych warunkach gruntowych. Wartość prac to ponad 1,2 mln złotych.