Nowy chodnik na odcinku DW 471 Tokary-Głuchów

Inwestycję realizowano na odcinku o długości blisko 400 metrów. W ramach prac powstał nowy chodnik. W tym miejscu nawierzchnia jezdni lewego pasa ruchu została poszerzona. Ułożono nowe warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych. Wykonano zjazdy i wzmocniono pobocze. Oczyszczono rowy wraz z wyprofilowaniem dna i skarp. Wyremontowano przepust zlokalizowany pod drogą wojewódzką. Ustawiono elementy bezpieczeństwa ruchu takie Czytaj więcej o Nowy chodnik na odcinku DW 471 Tokary-Głuchów

Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej 269 na odcinku Rogóźno-Chrustowo

Inwestycja objęła przebudowę drogi o długości 1500 metrów. Na jezdni ułożono nowe warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych. Jezdnię dodatkowo poszerzono do 6,20 m. Wykonano zjazdy indywidualne, publiczne, a także oznakowanie pionowe i poziome. Uzupełniono pobocze. Prace objęły również regulację odwodnienia pasa drogowego. Koszt to ponad 2,5 mln złotych. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Koła. Czytaj więcej o Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej 269 na odcinku Rogóźno-Chrustowo

Zakończyła się budowa chodnika w Dolsku

W ramach inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 434 powstał nowy chodnik o długości 225 metrów. Ułożono krawężnik, obrzeża oraz mur oporowy. Nasypy skarp zostały wyprofilowane i wzmocnione płytami ażurowymi. Krawędzie jezdni odtworzono na szerokości jednego metra. Zamontowano także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie jak: bariery sprężyste i rurowe. Wartość całego zadania to ponad 490 tysięcy Czytaj więcej o Zakończyła się budowa chodnika w Dolsku

Złote medale od Prezydenta dla pracowników WZDW w Poznaniu

Hanna Koniakowska, Anna Maciaszyk-Rejent, Anna Sobczak i Małgorzata Wyrybkowska-Walkowiak, zasłużone dla drogownictwa pracownice Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, zostały odznaczone przez Prezydenta Reczypospolitej Polskiej złotym medalem za długoletnią służbę. W imieniu Zbigniewa Hoffmanna Wojewody Wielkopolskiego wyróżnienie wręczył Michał Dembiński Dyrektor Gabinetu Wojewody. Uroczystość odbyła się 7 października w sali herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Czytaj więcej o Złote medale od Prezydenta dla pracowników WZDW w Poznaniu

Podsumowanie inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 305 w powiecie wolsztyńskim

Dzisiaj w Wieleniu z inicjatywy Wójta Gminy Przemęt Janusza Frąckowiaka odbyło się spotkanie podsumowujące zakończoną inwestycję na drodze wojewódzkiej nr 305 w powiecie wolsztyńskim. Udział w spotkaniu wzięli Poseł Krzysztof Paszyk, Paweł Katarzyński Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Waldemar Kalitka Zastępca Wójta Gminy Przemęt, Elżbieta Wita Przewodnicząca Rady Gminy Przemęt, Monika Maćkowiak sołtys Czytaj więcej o Podsumowanie inwestycji na drodze wojewódzkiej nr 305 w powiecie wolsztyńskim