ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach ogłasza przetarg na sprzedaż surowca drzewnego opałowego: topola 3,14 m3, jesion 7,17 m3, wiąz 1,44 m3 - łącznie 11,75 m3 - III przetarg.

16 stycznia 2024

24 stycznia 2023

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?