ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr: 263, 264, 442, 443 i 466 na obszarze działania RDW w Koninie - cześć II.

22 grudnia 2020

  1. Ogłoszenie (skan PDF)
  2. Specyfikacja istotnych warunków sprzedaży (dokument PDF)
  3. Druk oferty (dokument PDF)
  4. Wykaz drzew do wycinki (dokument PDF)

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?