ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Sprzedaż drzew "metodą na pniu" rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 116, 145, 160, 182, 184, 185, 186, 187 i 306 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach.

30 października 2020

16 listopada 2020

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?