ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego w ilości 2,93 m³ – drugi przetarg.

26 marca 2021

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?