ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza przetarg na sprzedaż 162 szt. drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 310, 432, 434, 436 na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie.

22 listopada 2022

6 grudnia 2022

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?