ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zestawienie przedsięwzięć na drogach wojewódzkich przewidywanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 – ujętych w aktualizacji Planu transportowego

 

LP.

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

Długość (km)

Koszt brutto (mln zł)

1.

Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki - autostrada A2

rozbudowa drogi 116 - od skrzyżowania z dr 184 i 186  do Nojewa

8,22

       25,70

rozbudowa drogi 116 - od Nojewa do drogi wojewódzkiej nr 187

8,10

32,40

rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wronek do skrzyżowania z DW 186 i 116

3,17

9,70

rozbudowa drogi nr 185 Piotrowo - Zielonagóra

1,60

5,56

rozbudowa drogi nr 185 Obrzycko - Szamotuły

10,25

24,70

budowa obwodnicy Wronek odc. od drogi wojewódzkiej nr 184 do drogi powiatowej nr 1895P

3,83

24,95

budowa obwodnicy Wronek odc. od drogi powiatowej nr 1895P do drogi wojewódzkiej nr 182

1,34

24,82

2.

Droga Nr 123

Huta Szklana - Przesieki

rozbudowa drogi na odc. od skrzyżowania w m. Huta Szklana do m. Kuźnica Żelichowska (włącznie)

9,22

        41,60

rozbudowa drogi na odc. od m. Kuźnica Żelichowska do drogi krajowej nr 22 m. Przesieki

8,25

          29,60

3.

Droga nr 133

most Sieraków II rz. Warta

budowa mostu

0,50

           60,00

 

 

 

 

 

4.

Droga nr 160

most Międzychód II rz. Warta

budowa mostu wraz z dojazdami

0,76

21,10

5.

Droga nr 160

Sowia Góra - Miedzichowo

rozbudowa drogi na odc. Sowia Góra - Międzychód

12,10

33,90

rozbudowa drogi na odc. Międzychód - Miedzichowo

18,70

74,80

6.

Droga nr 177 m. Wieleń

budowa obwodnicy

10,00

80,00

7.

Droga nr 178 m. Oborniki

budowa obwodnicy

1,18

14,36

8.

Droga nr 178

ode. DW174 - Czarnków

przebudowa/rozbudowa drogi

1,78

7,12

9.

Droga nr 178 m. Trzcianka

budowa obwodnicy

15,00

111,00

10.

Droga nr 180 odc. Trzcianka - Pila

przebudowa/rozbudowa drogi

18,45

73,80

11.

Droga nr 181

odc. Niegosław - Wieleń

przebudowa/rozbudowa drogi

18,20

72,80

12.

 

rozbudowa drogi na odc. Jabłonowo - Ujście

5,17

7,71

Droga Nr 182  odc. Ujście - Piotrowo

rozbudowa drogi na odc. Jabłonowo - Czarnków do obwodnicy DW 178 wraz z rozbiórką mostu i budową nasypu w m. Sarbka

16,32

65,28

 

rozbudowa drogi w m. Czarnków ul. Kościuszki

1,37

26,72

 

rozbudowa drogi na odc. Czarnków - Piotrowo

20,00

80,00

 

       13.

 

Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki -  autostrada A2

obwodnica Pniew i Szamotuł (DW 184)

15,40

231,96

   14.

 

rozbudowa drogi na odc. Debrzno - Lipka

4,39

9,17

 

  LLP

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

Długość (km)

Koszt brutto (min zł)

 

Droga Nr 188

Człuchów - Piła odc. Piła - Lipka

rozbudowa drogi w m. Krajenka

0,75

2,11

rozbudowa drogi w m. Blękwit

0,86

3,04

rozbudowa drogi na odc. od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P

3,95

5,68

rozbudowa drogi na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik wraz z budową mostu w m. Żeleźnica

2,62

7,59

rozbudowa drogi wraz z budową mostu w m. Skórka

0,19

3,14

15.

Droga nr 190

odc. Krajenka - Miłosławice

rozbudowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w m. Krajenka do skrzyżowania z DK 10

20,20

78,21

rozbudowa na odcinku od skrzyżowania z DK 10 do m. Margonin

17,74

70,96

rozbudowa na odc. Margonin - Wągrowiec

20,10

80,40

rozbudowa na odc. Wągrowiec - Miłosławice

14,00

56,00

16.

Droga nr 193

odc. Margonin - Gołańcz

przebudowa/rozbudowa drogi

13,87

55,48

17.

Droga nr 194 odc. Wyrzysk - Osiek

rozbudowa drogi nr 194 w m. Wyrzysk

2,17

6,91

rozbudowa drogi nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek

4,08

23,93

18.

Droga Nr 194

m. Żuławka - most (rz. Noteć)

przebudowa mostu

0,50

30,00

19.

Droga nr 194

Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (DK5)

przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej

34,41

137,64

20.

Droga nr 197

odc. Rejowiec - Pawłowo Skockie, odc. Kiszkowo - Komorowo

przebudowa/rozbudowa drogi

12,07

48,28

21.

Droga nr 241 Morakowo - Wągrowiec

przebudowa/rozbudowa drogi

12,79

51,16

22.

Droga nr 241 m. Rogoźno

budowa obwodnicy

7,10

49,00

23.

Droga nr 241

m. Rogoźno rz. Mała Wełna

przebudowa mostu

0,50

4,03

24.

Droga nr 241 Wągrowiec (Kalisko- Durowo)

budowa obwodnicy (V etap)

3,00

30,00

25.

Droga nr 242 m. Łobżenica

budowa obwodnicy

5,00

36,00

26.

Droga nr 242 Wyrzysk-przejście (DK10)

rozbudowa drogi

2,69

10,76

27.

Droga nr 251

odc. Kaliska - Niemczyn

przebudowa/rozbudowa drogi

10,50

42,00

28.

Droga nr 260 m. Gniezno

przebudowa/rozbudowa drogi

2,69

16,80

29.

Droga nr 260 Gniezno ul. Warszawska

rozbudowa drogi i przebudowa wiaduktu nad linią PKP

0,50

16,80

30.

nowa droga m. Gniezno

budowa nowej drogi łączącej DW 260 z DK 15

3,70

25,44

31.

Droga nr 260 gmina Witkowo

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 w granicach Miasta Witkowa

1,85

7,40

32.

 

droga nr 263 Kłodawa - Dąbie odc. od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 473

8,17

36,70

Droga nr 263 Kłodawa - Dąbie

 

 

droga nr 263 Kłodawa - Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce

11,28

38,70

33.

Droga Nr 263 m. Ślesin

rozbudowa drogi i przebudowa mostu

0,50

50,00

34.

Droga nr 264

 

m. Konin

przebudowa i remont ulicy Kleczewskiej w Koninie

2,25

39,50

 

 

Lp.

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

Długość (km)

Koszt brutto (min zł)

35.

Droga nr 266 m. Konin

przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie

1,29

4,98

35.

Droga nr 269

odc. Sompolinek - Lubotyń

rozbudowa drogi

5,55

22,20

37.

Droga nr 305

odc. Borują Kościelna - Karpicko

przebudowa/rozbudowa drogi

15,40

61,60

38.

Droga nr 305 m. Nowy Tomyśl

budowa obwodnicy wraz z wiaduktem nad linią PKP

2,50

28,04

39.

Droga Nr 305 odc. od m. Solec do granicy województwa

rozbudowa drogi na odc. Solec - most na Południowym Kanale Obry

1,70

10,74

rozbudowa drogi na odc. Południowy Kanał Obry - Mochy

3,61

19,09

rozbudowa drogi na odc. Mochy - granica powiatu leszczyńskiego

6,39

25,00

rozbudowa drogi na odc. granica powiatu leszczyńskiego - granica województwa

8,40

12,82

40.

Droga nr 306

odc. Buk - skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 431

rozbudowa drogi na odc. Buk - skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5

12,80

19,40

rozbudowa drogi na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431

8,20

27,00

41.

Droga nr 307/308 odc. Nowy Tomyśl - Buk

przebudowa/rozbudowa drogi

21,40

85,60

42.

Droga nr 308

odc. Grodzisk Wlkp. - Kunowo

rozbudowa drogi

58,60

234,40

43.

Droga nr 308 m. Kościan

budowa obwodnicy

5,00

42,80

44.

Droga nr 309 Kaczkowo (DK5)

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej

18,39

73,56

45.

Droga nr 315 odc. Obra - gr. woj.

przebudowa/rozbudowa drogi

8,40

33,60

46.

Droga nr 430 Poznań-Mosina

rozbudowa drogi

15,00

500,00

47.

Droga nr 431 m. Mosina

budowa obwodnicy

14,00

126,00

48.

Droga nr 431

ode. Kórnik - skrzyżowanie z droga krajową nr 32 wraz z m. Rogalinek - most

budowa mostu w m. Rogalinek

0,76

44,20

rozbudowa drogi na odc. Kórnik - Rogalin

12,10

54,60

rozbudowa drogi na odc. Rogalin - skrzyżowanie z DW 306

13,09

49,10

rozbudowa drogi na odc. od skrzyżowania z DW 306 do drogi krajowej 32

12,42

36,50

 

rozbudowa drogi w m. Świątniki i Mieczewo

2,16

8,64

49.

Droga nr 432 m. Leszno

rozbudowa ulicy Osieckiej - drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna

2,80

10,50

50.

Droga nr 432

odc. Leszno - Jerka oraz odc. Zaniemyśl - Środa wraz z m. Krzywiń most

rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu

        33,41

133,64

51.

Droga nr 432

zmiana przebiegu drogi na odc. Grzymysławice - Obłaczkowo

2,74

18,40

środa Wielkopolska - Września

rozbudowa drogi na odcinku Środa Wlkp. - Ruszkowo

4,53

23,50

 

rozbudowa drogi na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice

        12,50

35,60

52.

Droga nr 432

 

nowy przebieg drogi odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92

4,00

100,00

 

53.

 

Droga nr 432 Zaniemyśl

budowa obwodnicy

        6,50

65,00

54.

 

Droga nr 434 m. Gostyń

budowa obwodnicy

        8,45

100,60

55.

Droga nr 434 m. Dolsk

budowa obwodnicy

7,00

_

53,90

 

 

LPLP

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

Długość (km)

Koszt brutto (mln zł)

56.

Droga nr 434 m. Śrem

budowa obwodnicy (III etap)

2,00

20,00

57.

Droga nr 441

odc. Miłosław - Borzykowo

rozbudowa drogi na odc. Mikuszewo - Borzykowo

6,50

24,64

rozbudowa drogi na odc. Miłosław - Mikuszewo

7,50

29,20

58.

Droga nr 442 m. Chocz

budowa obwodnicy

5,50

60,60

59.

Droga Nr 443

odc. Tuliszków - Gizałki wraz z m. Gizałki most

rozbudowa drogi na odcinku od granicy gmin Gizałki/Grodziec do drogi krajowej nr 25 w m. Rychwał.

13,01

52,04

rozbudowa drogi na odc. Gizałki - granica gmin Gizałki i Grodziec wraz przebudową mostu w m. Gizałki

16,35

65,40

rozbudowa drogi na odcinku od drogi krajowej nr 25 w m. Rychwał do drogi krajowej nr 72 w m. Tuliszków

12,10

48,40

60.

Droga nr 444

odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów

rozbudowa drogi na odcinku od drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej

6,91

27,64

rozbudowy drogi na odcinku na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11

6,82

27,28

61.

Droga nr 444 m. Świeca

budowa obwodnicy

3,00

10,08

62.

Droga nr 447 odc. Grabów n/Prosną - skrzyżowanie z drogą krajową nr 11

rozbudowa drogi na odc. Mikstat - skrzyżowanie z drogą krajową nr 11

8,00

32,00

rozbudowa drogi na odc. Mikstat - Grabów n/Prosną

11,70

46,80

63.

Droga nr 447 m. Mikstat

budowa obwodnicy

5,00

29,80

64.

Droga Nr 449

m. Brzeziny - most (rz.

Pokrzywnica)

przebudowa mostu

0,50

20,00

65.

Droga nr 449 m. Ostrzeszów

budowa obwodnicy

8,00

96,00

66.

Droga nr 449 Zajączki - Giżyce

przebudowa/rozbudowa drogi

13,91

55,64

67.

Droga nr 449 granica województwa - Brzeziny-Palaty

rozbudowa drogi

22,00

88,00

68.

Droga nr 450 Ołobok - Smolniki

przebudowa/rozbudowa drogi

17,97

71,88

69.

Droga nr 466 odc. Słupca - Pyzdry

przebudowa/rozbudowa drogi

20,00

80,00

70.

 

rozbudowa drogi na odc. Powiercie - Dąbie

14,00

56,00

Powiercie - Dąbie

rozbudowa drogi na odc. nowy przebieg DW 473 m. Dąbie

4,00

16,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.

Droga nr 482

(Syców) gr. województwa - Kępno - gr. województwa (Wieruszów) (DK8)

przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej

24,97

99,88

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?