ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0003/19
Okres realizacji
2017 – 2022
Łączna planowana wartość
81 446 010,28 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
66 507 611,70 zł
Udział własny WZDW w kwocie
14 938 398,58 zł
Wykonawca robót budowlanych
Konsorcjum: Colas Polska Sp. z o.o. - lider, Most Sp. z o.o. – partner
Zespół Inżyniera Kontraktu
Cony Sp. z o.o.

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?